Oostendorperstraatweg 33A, 8081 RJ Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081RJ 33
Publicatiedatum
23-02-2021
Einddatum
06-04-2021
Kaart behorende bij: Oostendorperstraatweg 33A, 8081 RJ Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Oostendorperstraatweg 33A, 8081 RJ Elburg (verzonden 15 februari 2021)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het realiseren van een bed & breakfast.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.