Oostelijke Rondweg nabij De Weeren 8, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 3972 en sectie E, nummer 443

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081PM 8
Publicatiedatum
04-02-2020
Einddatum
17-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Oostelijke Rondweg nabij De Weeren 8, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 3972 en sectie E, nummer 443 (verzonden 30 januari 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een paardenkastanje en twee essen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.