Oostelijke Rondweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 443 en 3972

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
31-12-2019
Einddatum
11-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oostelijke Rondweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 443 en 3972 (binnenkomen 19 december 2019).
Activiteit Kappen: het kappen van twee essen en een zomereik.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.