Oostelijke Rondweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 433; Havenkade, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2626; Zwolscheweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4262; Eperweg, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8628; Zuiderzeestraatweg West, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8637

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Oostelijke Rondweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 433; Havenkade, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2626; Zwolscheweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4262; Eperweg, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8628; Zuiderzeestraatweg West, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8637 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oostelijke Rondweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 433; Havenkade, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2626; Zwolscheweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4262; Eperweg, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8628; Zuiderzeestraatweg West, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8637 (binnengekomen 21 januari 2021)
Activiteit Bouwen: het vervangen van vijf digitale informatieborden.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.