Ontheffing geluidshinder - Strukton Rail Nederland B.V.

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
21-04-2020
Einddatum
02-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een geluidsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan Strukton Rail Nederland B.V. is op 21 april 2020 ontheffing van artikel 4:6, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg verleend voor het uitvoeren van geluidshinder veroorzakende werkzaamheden nabij station ‘t Harde. De werkzaamheden zullen in de nachten van 10 mei – 11 mei, 31 mei - 1 juni, 21 juni – 22 juni, 22 juni – 23 juni, 23 juni - 24 juni, 28 juni – 29 juni, 29 juni - 30 juni, 30 juni – 1 juli 2020 plaatsvinden. In alle nachten van 23:00 uur tot 07:00 uur. 

Bezwaar is mogelijk, zie colofon. 

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem