Omloop 33, 8081 VA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081VA 33
Publicatiedatum
28-04-2020
Einddatum
09-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Omloop 33, 8081 VA Elburg (binnengekomen 19 april 2020)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het aanleggen van een oprit en het bouwen van een schuur met carport.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.