Omgevingsvergunningen eerste en tweede fase voor het bouwen van een kleine woning met garage op het perceel Glindeweg 3A te Doornspijk onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085SN 3
Publicatiedatum
30-03-2021
Einddatum
11-05-2021
Kaart behorende bij: Omgevingsvergunningen eerste en tweede fase voor het bouwen van een kleine woning met garage op het perceel Glindeweg 3A te Doornspijk onherroepelijk

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de op 2 februari 2021 verleende omgevingsvergunningen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 18 maart 2021 onherroepelijk zijn geworden.

De stukken zijn vindbaar op de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVGLINDEWEG3A-VST1

Elburg, 30 maart 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.