Omgevingsvergunning voor het bouwen van kantoorunits boven de bestaande garages aan Het Straatje 4A1 t/m 4A12 onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081RN 4
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Omgevingsvergunning voor het bouwen van kantoorunits boven de bestaande garages aan Het Straatje 4A1 t/m 4A12 onherroepelijk

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de op 17 maart 2020 verleende omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 7 mei 2020 door het intrekken van het beroep bij de Rechtbank onherroepelijk is geworden voor de bouw van kantoorunits boven de bestaande garages aan Het Straatje 4A1 t/m 4A12.

De stukken zijn vindbaar op de website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVHETSTRAATJE4-VST1

Elburg, 9 juni 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.