Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met garage op het perceel Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8085AA 29
Publicatiedatum
05-11-2019
Einddatum
17-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de op 10 september 2019 verleende omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 24 oktober 2019 onherroepelijk is geworden voor de bouw van:
Een woning met garage op het perceel Zuiderzeestraatweg West 29 te Doornspijk, kadastraal bekend als gemeente Doornspijk, sectie D, nummers 1788 en 2781.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:

Elburg, 5 november 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg

Uitgelicht