Nunspeterweg richting het Nieuwe Feithenhof, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4212

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081BV 1
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Nunspeterweg richting het Nieuwe Feithenhof, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4212 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Nunspeterweg richting het Nieuwe Feithenhof, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4212 (verzonden 27 januari 2021)
Activiteit Aanleg: het aanleggen van een betonfietspad.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.