Nunspeterweg 5, 8081 BV Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081BV 5
Publicatiedatum
26-01-2021
Einddatum
09-03-2021
Kaart behorende bij: Nunspeterweg 5, 8081 BV Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Nunspeterweg 5, 8081 BV Elburg (binnengekomen 18 januari 2021)
Activiteit Monument: het restaureren van het voegwerk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.