Nunspeterweg 55, 8081 BW Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081BW 55
Publicatiedatum
06-10-2020
Einddatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Nunspeterweg 55, 8081 BW Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Nunspeterweg 55, 8081 BW Elburg (binnengekomen 29 september 2020)
Activiteit Bouwen: het vervangen en vergroten van een bestaand dakkapel aan de zijkant van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.