Nunspeterweg 32, 8081 BX Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081BX 32
Publicatiedatum
11-05-2021
Einddatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Nunspeterweg 32, 8081 BX Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Nunspeterweg 32, 8081 BX Elburg
(binnengekomen 29 april 2021)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het bewonen van een mantelzorgwoning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.