Noertcamplaan 6, 8081 AE Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081AE 6
Publicatiedatum
09-02-2021
Einddatum
23-03-2021
Kaart behorende bij: Noertcamplaan 6, 8081 AE Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Noertcamplaan 6, 8081 AE Elburg (binnengekomen 1 februari 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een erfafscheiding.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.