Nijverheidsweg 9, 8084 GV te ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084GV 9
Publicatiedatum
07-07-2020
Einddatum
18-08-2020
Kaart behorende bij: Nijverheidsweg 9, 8084 GV te ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Nijverheidsweg 9, 8084 GV te ’t Harde (binnengekomen 29 juni 2020)
Activiteit Bouwen: het verhogen van de nok van de bestaande kapschuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.