Nijenbeekstraat tussen nummers 10 en 12 en tussen 26 en 28, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2977

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081TE 10
Publicatiedatum
04-02-2020
Einddatum
17-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Nijenbeekstraat tussen nummers 10 en 12 en tussen 26 en 28, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2977 (binnengekomen 28 januari 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van vijf lindes.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.