Nieuwstadsweg nabij 23, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2659

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081AA 23
Publicatiedatum
29-06-2021
Einddatum
10-08-2021
Kaart behorende bij: Nieuwstadsweg nabij 23, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2659 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

(binnengekomen 21 juni 2021)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning met schuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.