Nieuwstadsweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 1667

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
21-06-2021
Einddatum
02-08-2021
Kaart behorende bij: Nieuwstadsweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 1667 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

(verzonden 21 juni 2021)
Activiteit Bouwen: het legaliseren van een bestaand dierenverblijf.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.