Nieuwstadsweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 1667

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081AA 1
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Nieuwstadsweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 1667 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Nieuwstadsweg, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 1667 (binnengekomen 14 april 2020)
Activiteit Bouwen: het legaliseren van een bestaand dierenverblijf.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.