Nieuweweg 7, 8085 SR Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SR 7
Publicatiedatum
18-08-2020
Einddatum
29-09-2020
Kaart behorende bij: Nieuweweg 7, 8085 SR Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Nieuweweg 7, 8085 SR Doornspijk (binnengekomen 10 augustus 2020)
Activiteit Bouwen en Monument: het plaatsen van een aanbouw aan een monument.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.