Nieuweweg 7, 8085 SR Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085SR 7
Publicatiedatum
15-12-2020
Einddatum
26-01-2021
Kaart behorende bij: Nieuweweg 7, 8085 SR Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Nieuweweg 7, 8085 SR Doornspijk (verzonden 10 december 2020)
Activiteiten Bouwen en Monument: het plaatsen van een aanbouw aan een monument en het intern verbouwen van een deel van het bijgebouw tot woonruimte.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.