Nagelhoudsweg 9, 8084 PM ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084PM 9
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Nagelhoudsweg 9, 8084 PM ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Nagelhoudsweg 9, 8084 PM ’t Harde (verzonden 10 juli 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het vervangen van de bestaande bovenbouw van de ligboxenstal en het realiseren van een ruimte voor dagbesteding.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.