Nagelhoudsweg 4A, 8084 PM ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PM 4
Publicatiedatum
05-01-2021
Einddatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Nagelhoudsweg 4A, 8084 PM ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Nagelhoudsweg 4A, 8084 PM ’t Harde (binnengekomen 28 december 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het vergroten van de garage.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.