Munnikenweg ter hoogte van nummers 17 en 56, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie B, nummer 8472

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084BT 17
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Munnikenweg ter hoogte van nummers 17 en 56, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie B, nummer 8472 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Munnikenweg ter hoogte van nummers 17 en 56, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie B, nummer 8472 (verzonden 8 maart 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van twee berken.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.