Munnikenweg ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie B, nummer 8472

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084BW 1
Publicatiedatum
09-02-2021
Einddatum
23-03-2021
Kaart behorende bij: Munnikenweg ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie B, nummer 8472 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Munnikenweg ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie B, nummer 8472 (binnengekomen 1 februari 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van twee berken.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.