Munnikenweg 30, 8084 BW ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084BW 30
Publicatiedatum
06-04-2021
Einddatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Munnikenweg 30, 8084 BW ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Munnikenweg 30, 8084 BW ’t Harde (verzonden 29 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel en het vervangen van de kozijnen aan de voor- en achtergevel van de woning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.