Munnikenweg 30, 8084 BW ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084BW 30
Publicatiedatum
05-01-2021
Einddatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Munnikenweg 30, 8084 BW ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Munnikenweg 30, 8084 BW ’t Harde (binnengekomen 23 december 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel en het vervangen van de kozijnen aan de voor- en achtergevel van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.