Molenstraat 6, 8081 BC Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081BC 6
Publicatiedatum
21-04-2020
Einddatum
02-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Molenstraat 6, 8081 BC Elburg (verzonden 16 april 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het verbouwen en het vervangen van de kapconstructie van een bijgebouw.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.