Molendijkjes 52, 8082 BA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 8082BA 52
  • 8082BD 52
Publicatiedatum
29-06-2021
Einddatum
10-08-2021
Kaart behorende bij: Molendijkjes 52, 8082 BA Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

(binnengekomen 23 juni 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.