Molendijkjes 24, 8082 BA Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8082BA 24
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Molendijkjes 24, 8082 BA Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Molendijkjes 24, 8082 BA Elburg (binnengekomen 9 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een erfafscheiding en overkapping.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.