Moerasstraat 5, 8082 AJ Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
18-05-2021
Einddatum
29-06-2021
Kaart behorende bij: Moerasstraat 5, 8082 AJ Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

(binnengekomen 7 mei 2021)
Activiteiten Bouwen, Reclame en Inrit/uitweg: het uitbreiden van het bedrijfspand, het plaatsen van reclame op de gevel en het aanleggen van een uitweg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.