Mheenpoortstraat 2, 8081 EE Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081EE 2
Publicatiedatum
15-09-2020
Einddatum
27-10-2020
Kaart behorende bij: Mheenpoortstraat 2, 8081 EE Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Mheenpoortstraat 2, 8081 EE Elburg (binnengekomen 9 september 2020)
Activiteit Bouwen: het verbouwen van een schuur tot woonruimte en het bouwen van een bijgebouw.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.