Mezenbergerweg 4A, 8085 SV Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085SV 4
Publicatiedatum
13-04-2021
Einddatum
25-05-2021
Kaart behorende bij: Mezenbergerweg 4A, 8085 SV Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Mezenbergerweg 4A, 8085 SV Doornspijk
(verzonden 8 april 2021)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan voor een periode van twee jaar.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.