Mezenbergerweg 20, 8085 SV Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SV 20
Publicatiedatum
07-07-2020
Einddatum
18-08-2020
Kaart behorende bij: Mezenbergerweg 20, 8085 SV Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Mezenbergerweg 20, 8085 SV Doornspijk (binnengekomen 25 juni 2020)
Activiteit Aanleg: het aanleggen van een pad.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.