Mezenbergerweg 20A, 8085 SV Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085SV 20
Publicatiedatum
06-10-2020
Einddatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Mezenbergerweg 20A, 8085 SV Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Mezenbergerweg 20A, 8085 SV Doornspijk (verzonden 28 september 2020)
Activiteiten Werk of werkzaamheden uitvoeren en Inrit/uitweg: het aanleggen van een pad en het maken van een uitweg.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.