Mezenbergerweg 12, 8085 SV Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SV 12
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Kaart behorende bij: Mezenbergerweg 12, 8085 SV Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Mezenbergerweg 12, 8085 SV Doornspijk (binnengekomen 8 oktober 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van vijf bomen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.