Melksteeg te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 134

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Melksteeg te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 134 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Melksteeg te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 134 (binnengekomen 29 mei 2020)
Activiteit Aanleggen: het verharden van het eerste gedeelte van de Melksteeg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.