Melksteeg 2, 8081 RX Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
02-06-2020
Einddatum
14-07-2020
Kaart behorende bij: Melksteeg 2, 8081 RX Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Melksteeg 2, 8081 RX Elburg (binnengekomen 25 mei 2020)
Activiteit Planologisch strijdig gebruik: het tijdelijk, gedurende twee jaar, plaatsen van een woonunit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.