Melding bodemenergiesysteem - Van ’t Hof Grondboringen B.V.

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen en geaccepteerd van:

Van ’t Hof Grondboringen B.V. voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel, Wildemaetstraat 8 in Elburg en Molendijkjes 49 in Elburg.

Voornoemde meldingen zijn in de periode van 13 mei t/m 23 juni 2020 in te zien op het gemeentehuis. Voor inzage kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.