Meerjarige evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 APV gemeente Elburg EVV Bultman-Hartholt

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
23-04-2019
Einddatum
04-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

De volgende vergunning is in principe afgegeven voor 4 jaar:
Aan EVV Bultman-Hartholt is vergunning afgegeven voor het Arie Zwijnenburg Beachvolleybal toernooi op 5 juli 2019 van 18:00 t/m 23:00 uur en op 6 juli 2019 van 08:00 t/m 19:00 uur, locatie: linkerhelft ’t Schootsveld (kant Zwolscheweg). Verzonden op 16 april 2019

Bezwaar is mogelijk, zie colofon

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht