Meerdere kapvergunningen verleend gemeente Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
03-12-2019
Einddatum
14-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

(verzonden 26 november 2019)

 • Hoek Prins Bernhardlaan en Prins Willem Alexanderlaan ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8791 (verzonden 26 november 2019) Activiteit Kappen: het kappen van een grove den;
 • Burgemeester Ulco de Vriesweg hoek C.W.A. de Jonghweg 2 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8538: het kappen van drie Servische sparren;
 • Burgemeester Ulco de Vriesweg tegenover nummer 21, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk sectie E, nummer 8791: het kappen van een Servische spar;
 • Singel ter hoogte van nummers 24, 17A en naast Kruisakkerweg 1 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8921: het kappen van drie berken;
 • Heidelaan ter hoogte van nummer 46 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 3710: het kappen van een beuk;
 • Munnikenweg ter hoogte van nummer 23 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8472: het kappen van een berk;
 • Herenveldweg ter hoogte van nummer 36 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8540: het kappen van een berk;
 • Marmerstraat ter hoogte van nummer 58 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8641: het kappen van een berk; 
 • Schietweg in omgeving van Koeweg 1 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8218: het kappen van twee berken; 
 • Bovenweg tussen nummer 18 en 24 ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 6472: het kappen van een berk;
 • Verlengde Vaarbekerweg achter nummer 1 Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7202: het kappen van een grove den;
 • Klaterweg ter hoogte van nummer 9, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie F, nummers 950, 912 EN 768: het kappen van zeven grove dennen/berken;
 • Zuiderzeestraatweg West op de begraafplaats Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 6129: het kappen van een haagbeuk;
 • Veldbloemenlaan ter hoogte van nummer 54, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 4075: het kappen van een zomereik;
 • Tussen Rehobothstraat en Klokbekerweg Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 4381: het kappen van een esdoorn.

Tegen de verleende vergunningen is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.