Marmerstraat 76, 8084 XD ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084XD 76
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Marmerstraat 76, 8084 XD ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Marmerstraat 76, 8084 XD ’t Harde (binnengekomen 16 juli 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van twee eiken.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.