Marjoleinstraat 25, 8082 CC Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8082CC 25
Publicatiedatum
26-05-2020
Einddatum
07-07-2020
Kaart behorende bij: Marjoleinstraat 25, 8082 CC Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Marjoleinstraat 25, 8082 CC Elburg (binnengekomen 19 mei 2020) 
Activiteit Bouwen: het bouwen van een kapschuur met overkapping.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.