Marjoleinstraat 25, 8082 CC Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8082CC 25
Publicatiedatum
28-07-2020
Einddatum
08-09-2020
Kaart behorende bij: Marjoleinstraat 25, 8082 CC Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Marjoleinstraat 25, 8082 CC Elburg (verzonden 24 juli 2020)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een kapschuur met overkapping.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.