Maalsteen 2 t/m 8, 8082 BD Elburg, De Wieken 1 t/m 7, 8082 BG Elburg, De Wieken 2 t/m 12, 8082 BG Elburg, Buitenkruier 28 t/m 36, 8082 BB Elburg, Windvang 1 t/m 7, 8082 BE Elburg, Windvang 2 t/m 8, 8082 BE Elburg, Windvang 10 t/m 16, 8082 BE Elburg, Windvang 9 t/m 19, 8082 BE Elburg, De Wieken 48 t/m 58, 8082 BG Elburg, De Wieken 40 t/m 46, 8082 BG Elburg, Bovenwiel 10 t/m 16 8082 BC Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
21-04-2020
Einddatum
02-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Maalsteen 2 t/m 8, 8082 BD Elburg, De Wieken 1 t/m 7, 8082 BG Elburg, De Wieken 2 t/m 12, 8082 BG Elburg, Buitenkruier 28 t/m 36, 8082 BB Elburg, Windvang 1 t/m 7, 8082 BE Elburg, Windvang 2 t/m 8, 8082 BE Elburg, Windvang 10 t/m 16, 8082 BE Elburg, Windvang 9 t/m 19, 8082 BE Elburg, De Wieken 48 t/m 58, 8082 BG Elburg, De Wieken 40 t/m 46, 8082 BG Elburg, Bovenwiel 10 t/m 16  8082 BC Elburg (verzonden 20 april 2020)

Activiteiten Bouwen, Planologisch afwijkend gebruik en Inrit/uitweg: bouwen van 42 woningen met bergingen en erfafscheidingen en het aanleggen van uitwegen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.