Luttekenstraat 25, 8081 XL Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081XL 25
Publicatiedatum
29-12-2020
Einddatum
09-02-2021
Kaart behorende bij: Luttekenstraat 25, 8081 XL Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Luttekenstraat 25, 8081 XL Elburg (verzonden 21 december 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het herbouwen van de carport.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.