Leisteenstraat 1, 8084 XE ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084XE 1
Publicatiedatum
05-05-2020
Einddatum
16-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Leisteenstraat 1, 8084 XE ’t Harde (verzonden 30 april 2020)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het verlengen van de termijn voor plaatsing van de twee huidige noodlokalen voor een periode van vijf jaar.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.