Ledige Stede 31, 8081 CS Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081CS 31
Publicatiedatum
05-01-2021
Einddatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Ledige Stede 31, 8081 CS Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Ledige Stede 31, 8081 CS Elburg (binnengekomen 30 december 2020)
Activiteiten Monument en Bouwen: in- exterieurrestauratie van het pand en het wijzigen van het gebruik tot woonhuis/kantoor.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.