Ledige Stede 29 en 31, 8081 CS Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8081CS 31
  • 8081CS 29
Publicatiedatum
11-05-2021
Einddatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Ledige Stede 29 en 31, 8081 CS Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Activiteiten Monument en Bouwen: in- en exterieurrestauratie van het pand en het wijzigen van het gebruik tot woonhuis/kantoor.(verzonden 11 mei 2021)

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.