Lange Wijden 29, 8081 VS Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081VS 29
Publicatiedatum
11-05-2021
Einddatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Lange Wijden 29, 8081 VS Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Lange Wijden 29, 8081 VS Elburg
(binnengekomen 5 mei 2021)
Activiteit Bouwen: het renoveren en uitbreiden van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.