Lageweg 22, 8085 AZ Doornspijk - weigering

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8085AZ 22
Publicatiedatum
21-04-2020
Einddatum
02-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Lageweg 22, 8085 AZ Doornspijk (verzonden 16 april 2020)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het verlengen van de termijn voor het tijdelijk, gedurende zes maand, plaatsen van twee units.

Tegen de geweigerde vergunning is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.