Kurk Grondverzet B.V., t.a.v. de heer H.J. Kurk, Diepesteeg 11, 8081 PD Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081PD 11
Publicatiedatum
16-02-2021
Einddatum
30-03-2021
Kaart behorende bij: Kurk Grondverzet B.V., t.a.v. de heer H.J. Kurk, Diepesteeg 11, 8081 PD Elburg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Kurk Grondverzet B.V., t.a.v. de heer H.J. Kurk, Diepesteeg 11, 8081 PD Elburg.

De melding heeft betrekking op het starten van een inrichting (het exploiteren van een grondverzetbedrijf). De volgende activiteiten worden gemeld:

•    Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer;
•    Uitwendig wassen van voertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast;
•    Opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond;
•    Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
•    Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking;

Voornoemde melding is in de periode van 17 februari 2021 tot 31 maart 2021 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.