Kuijlmansweg 2, 8085 RX Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RX 2
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Kuijlmansweg 2, 8085 RX Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Kuijlmansweg 2, 8085 RX Doornspijk (binnengekomen 9 april 2021)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning met bijgebouw.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.